Simulacre d’Examen Presencial per a les Oposicions de Bombers de la Generalitat 2024


Què?


Simulacre d’Examen Presencial per a les Oposicions de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Una experiència única i realista per preparar-te per l’examen real.


Per a qui?


Opositors/es que volen aconseguir el millor rendiment en les seves proves.


Quan?


Diumenge 5 de maig de 2024,  a les 10’00h


On?


A Studium Acadèmia. Carrer de la Doctora Castells, 37, de Lleida.


Horari


 • Obertura del centre : 9’30 hores. Comprovació resguard pagament i assignació d’aula.

 • Inici prova Coneixements (temari) : 10’00 hores.

  • Per aquesta prova es disposarà de 1 hora i 45 minuts.

  • Aquesta prova constarà d’un test de 100 preguntes dels 32 temes del temari publicat a la convocatòria, amb quatre opcions de resposta cadascuna.

 • Finalització de la prova : 11’45 hores

 • A la sortida es lliurarà a cada alumne els exàmens i una còpia del seu full de respostes. Les plantilles amb les respostes es lliuraran també a la sortida. Els resultats s’enviaran per correu electrònic a partir del dimecres següent.


MOLT IMPORTANT


 • Cal portar el DNI i el resguard del pagament per accedir al centre.

 • Cal portar un llapis del número 2 i una goma. També es podrà fer en bolígraf i típex de cinta.

 • Durant la prova s’ha de guardar el màxim SILENCI

 • Està totalment PROHIBIT entrar a l’aula d’examen amb carpetes i bosses, així comm amb telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic (tauletes, calculadores, etc)

 • A cada aula hi haurà un responsable del centre per resoldre dubtes.

 • El simulacre és única i exclusivament PRESENCIAL. Només tindran accès a fer el simulacre aquell alumnat que hagi fet el pagament.

 • Un cop fet el pagament, no es retornaran els diners en cap cas. L’alumnat que s’inscrigui a aquest simulacre, accepta totes les condicions i renuncia, una vegada pagat, a efectuar cap reclamació.


Preus*


 • Alumnes del centre del Curs 23/24: 10€

 • Opositors/es que no són alumnes: 20€

*IVA inclòs en tots els preus