Curs de preparació de les Oposicions al Cos d’Administratius de la Generalitat de Catalunya


Oferta Pública


Escala Administrativa del Cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (Grup C, subgrup C1) (2023 i 2021, taxa de reposició) 598 places + 90 places addicionals de funcionaris de carrera:

• 329 places de torn lliure (d’aquestes es reserven 36 per persones discapacitades i 22 per persones amb discapacitat intel·lectual)

• 269 promoció interna (d’aquestes es reserven 31 per persones discapacitades i 11 per discapacitats intel·lectuals


Quan?


Termini de presentació de sol·licituds: últim dia el 19 de març de 2024.

Previsió primera prova: Setembre 2024


Requisits específics:


Batxiller o tècnic; i català C1


Com funciona el curs?


El curs serà Presencial Online. Cada dilluns i dimecres de 19’30 a 21’30 hores


Preus*


Nou alumnat

  • Curs Sencer: 590€

Exalumnes

  • Curs Sencer: 490€

Afiliats CSIF

  • Curs Sencer CSIF: 390€

*IVA inclòs en tots els preus. Fins a la primera prova


Temari del Curs


El temari no està inclòs al preu de la matrícula. El preu és de 70€ (IVA inclòs)


Enllaços