T’has plantejat presentar-te a les proves del certificat superior de català? No saps per on començar a treballar per tal d’assolir un nivell lingüístic adequat? 

Aquest certificat acredita que l’examinand és capaç d’expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat, flexibilitat i correcció tant oralment com per escrit. 

Manta vegades, a l’hora d’enfrontar-se a una tasca lingüística complexa, l’examinand es troba mancat d’estratègies suficients per tal de produir textos de qualitat, amb un lèxic formal, divers, amb paràgrafs ben connectats i amb un desenvolupament temàtic coherent. 

Si aquest és el teu cas, llegeix amb atenció aquests petits consells: 

  1. Les habilitats lingüístiques, com qualsevol disciplina, han d’entrenar-se de manera continuada en el temps. És per això que has de dedicar UNA HORA DIÀRIA a la lectura atenta i comprensiva de textos de tipologies diverses: argumentatius, explicatius, descriptius. 

  1. Hi ha molts objectius de lectura. El teu ha de ser l’aprenentatge de vocabulari nou, de connectors, de desenvolupament d’idees en diferents paràgrafs… És per això que has de parar atenció a la FORMA com aquests textos estan escrits: quin tipus de marcadors textuals empren, quin lèxic específic, quin punt de vista adopten, quina flexió verbal utilitzen, quina mena de progressió temàtica fan. Et serà útil utilizar llibreta i bolígraf per anar apuntant tot allò que trobis interessant. 

  1. Redactar i parlar correctament, però, no només implica saber-se un llistat buit de paraules i termes; implica conèixer el món i tenir-ne una visió ampla. És per això que cap aspecte social, d’interès comú, de cultura general ha de ser-te aliè. Interessa’t per aspectes actuals, escolta programes de radio interessants, debats en profunditat. D’aquesta manera, a poc a poc, tindràs a l’abast, en la memòria, dades, arguments, explicacions que després poden enriquir les teves produccions. 

  1. Per últim, quan comencis el curs, assegura’t de comptar amb professionals que escoltin els teus neguits, que t’ajudin de manera personalitzada en el teu aprenentatge i millora i que t’ofereixin estratègies per presentar-te a l’examen d’una manera efectiva. A Studium, vetllem molt per aquest últim punt, cabdal sens dubte. Perquè per a nosaltres, algú que es prepara amb nosaltres NO és un client, és un alumne. 

María José Clua