1. Experiència Realista: El simulacre d’examen a Studium Acadèmia ofereix una experiència única i realista, que permet els opositors familiaritzar-se amb l’ambient i la pressió de l’examen real.
  2. Preparació Específica: Aquesta activitat està dissenyada específicament per a opositors d’Agents Rurals i garanteix una preparació enfocada i pertinent..
  3. Avaluació Integral: L’examen inclou un test de 80 preguntes sobre els 25 temes del temari oficial, així com una prova de tests aptitudinals, i proporciona una avaluació completa de les habilitats. 
  4. Feedback Instantani: Els participants reben els exàmens i una còpia de les seves respostes a la sortida, permetent una revisió immediata del seu rendiment.
  5. Resultats Detallats: Els resultats són enviats per correu electrònic, oferint una anàlisi detallada del rendiment de l’opositor.
  6. Correcció Completa: Tant si s’aprova la primera prova com si no, es corregiran ambdues proves, proporcionant una visió completa dels àrees de fortalesa i de millora.
  7. Condicions d’Examen Reals: El simulacre es realitza en un entorn controlat i professional, replicant les condicions reals de l’examen.
  8. Suport Professional: Cada aula té un responsable del centre per resoldre dubtes, oferint suport i orientació durant el simulacre.
  9. Accés Exclusiu: Només els participants que han fet el pagament poden accedir al simulacre, garantint un entorn seriós i compromès.
  10. Preparació Mental: Participar en un simulacre ajuda a reduir l’ansietat i a augmentar la confiança, preparant mentalment els opositors per a l’examen real.

Aquest simulacre d’examen presencial per a les oposicions d’Agent Rural de la Generalitat de Catalunya, que es realitzarà el diumenge 17 de desembre de 2023 a Studium Acadèmia a Lleida, és una oportunitat excel·lent per a tots els opositors que busquen maximitzar el seu rendiment en les proves oficials.